Calitatea de membru al Bisericii

Calitatea de membru al Bisericii
Cine are calitatea de membru al Bisericii lui Hristos? Cel scris în registrul de membri? Conform cu Scriptura, aceasta este dată, de asumarea şi practicarea, din dragoste pentru El, şi prin puterea Duhului Sfânt a următoarelor realităţi şi responsabilităţi spirituale:
1.Naşterea din nou. Realizată în baza învierii lui Isus Hristos din morţi (1Pet.1:3), dintr-o sămânţă care nu poate putrezi (1Pet.1:23), prin Duhul Sfânt (Ioan3:5), şi în urma credinţei noastre în El (Ioan3:16), naşterea din nou este condiţia esenţială, în ce priveşte dobândirea calităţii de membru al Bisericii lui Hristos.
2.Părtăşia cu Dumnezeu. Conform cu 1Ioan1, Biserica este adunarea celor care au părtăşie cu Tatăl, Fiul şi unii cu alţii. Conform cu Ioan14:23, ucenic al lui Isus, este cel în care locuieşte Tatăl şi Fiul, ca urmare a păzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Umblarea permanentă cu Dumnezeu, la fel ca şi Enoh, cât şi punerea deoparte a unui timp zilnic, special, pentru practicarea părtăşiei cu Dumnezeu, în rugăciune şi meditaţie asupra Cuvântului, reprezintă baza calităţii de membru al Bisericii lui Hristos.
3.Rugăciunea. Creştin adevărat, este cel care aduce înaintea lui Dumnezeu tot felul de rugăciuni: laude pentru ceea ce este Dumnezeu (Ps.34), mulţumire pentru ceea ce face El (Ps.50:14), pocăinţă pentru păcatele personale (Ps.51), cerere pentru toate nevoile personale materiale, fizice şi spirituale (Filip.4:6), şi mijlocire pentru nevoile materiale, fizice şi spirituale ale altora. (1Tim.2:1-2)
4.Cuvântul lui Dumnezeu. Membru al Bisericii lui Hristos, este omul pentru care Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă: hrană (Mat.4:4), călăuză (Ps.119:105), îndreptar (2Tim.1:13), comoară (Ps.119:72), oglindă (Iacov1:23-25), sabie în lupta spirituală (Efes.6:17). Relaţia creştinului cu Scriptura, este dupăcum urmează: ascultare (Rom.10:17), citire (Apoc.1:3), studiere (Fap.17:11), meditare (Ps.1:2-3), memorare (Ps.119:9-11), aplicare (Iacov1:22), propovăduire (2Tim.4:1-2).
5.Postul. Creştinul adevărat, este consecvent în practicarea postului, ca metodă de disciplină în viaţa personală şi de implicare în lupta spirituală. (Isaia 58, Matei 17:21)
6.Sfinţirea. Cerută după modelul Domnului Isus (1Petru1:16), şi la standardele Scripturii (Efes.5:26), sfinţenia reprezintă preocuparea principală a membrului Bisericii lui Hristos. Ea trebuie să caracterizeze toate domeniile fiinţei şi vieţii omului: gânduri (2Cor.10:5), atitudini (Rom.12:3), vorbe (Col.4:6), fapte (1Pet.1:15), obiceiuri (Efes.4:28), relaţii (Efes.4:31-32), lucruri materiale (1Tim.6:9-10), profesie (Col.3:23), şcoală (1Tes.5:21), familie (Efes.5:21-33), copii (Efes.6:1-4), hobby-uri (1Cor.10:31) etc.
7.Puritatea sexuală. Copilul lui Dumnezeu, îşi exercită această dimensiune a personalităţii umane, în acord total cu învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu. El este categoric împotriva următoarelor lucruri: actului sexual înafara cadrului familiei (1Cor.6:18), căsătoriei sau prieteniei în vederea căsătoriei cu cei necredincioşi (2Cor.6:14), apropierii fizice de orice fel înainte de căsătorie (1Cor.7:1), perversiunilor sexuale de orice fel (1Cor.6:9-10), pornografiei şi altor lucruri care stârnesc pofta sexuală prin privire (Mat.5:28-30), glumelor fără perdea şi a oricăror forme de divertisment care au la bază sexualitatea (Efes.5:3), despărţirii în căsătorie (Mal.2:16), flirtului sau a oricărui gen de comportament care poate stârni la păcat (Mat.18:6), îmbrăcăminţii necuviincioase. (1Cor.10:32)
8.Relaţii biblice: în familie, biserică, şi societate. Creştinul adevărat, se pronunţă împotriva bârfelor, relaţiilor rupte, dezbinărilor, certurilor, răzbunărilor, şi altor lucruri asemănătoare cu acestea. El este gata totdeauna de iertare, de acceptare a celor mai slabi, şi de a-i ridica cu dragoste. Este dispus să facă bine la toţi şi întrucât atârnă de el, trăieşte în pace cu toţi oamenii. (Efes.4:31-32, Col.3:8-14, Rom.12:18)
9.Părtăşia cu Biserica. Creştinul adevărat, participă la toate întâlnirile publice săptămânale organizate cu Biserica. (Afară de cazurile excepţionale) (Evr.10:24-25)
10.Corectitudine în problema banilor, afaceri, serviciu şi relaţii cu statul. Creştinul adevărat nu pune banii, nici lucrurile materiale pe primul loc în viaţa lui. (Mat.6:33) Nu foloseşte mijloace necinstite spre a se îmbogăţi. (1Tim.6:9) Este cinstit la serviciu, făcându-şi datoria ca pentru Domnul. Este un bun cetăţean, fiind supus legilor statului, şi plătindu-şi taxele şi impozitele. (Rom.13:1-7, Mat.22:21, Efes.6:5-7)
11.Neconsumarea şi necomercializarea de băuturi alcoolice, tutun, droguri... Adevăratul membru al Bisericii lui Hristos, recunoaşte incompatibilitatea dintre alcool şi Duhul Sfânt. (Efes.5:18) În ce priveşte tutunul şi alte asemenea substanţe, el ştie că acestea nu sunt de folos, crează robie, nu zidesc şi folosirea lor nu aduce slavă lui Dumnezeu. (1Cor.6:12, 1Cor. 10:23, 1Cor.10:31) Deasemenea, el înţelege că dacă folosirea acestora este păcat, la fel de mare păcat este şi comercializarea lor.
12.Slujire în Biserică cu darul spiritual primit. Creştinul adevărat, înţelege că el este un mădular în trupul lui Hristos, şi că de slujirea lui depinde sănătatea şi buna funcţionalitate a întregului trup. De aceea, el este preocupat să-şi descopere darul, să-l înflăcăreze şi să-l pună în slujbă, cu smerenie spre folosul altora. (1Cor.12-14)
13.Preocupare pentru creşterea spirituală, personală şi a altora. Scopul creştinului adevărat, este ajungerea la starea de om mare, la statura plinătăţii lui Hristos, şi ajutarea altora să ajungă acolo. În sensul acesta, acceptă slujirea celor de lângă el, şi la rândul său slujeşte pe alţii. (Efes.4:11-16)
14.Răscumpărarea timpului pierdut în faţa televizorului, cât şi în alte locuri, şi folosirea lui într-un mod după voia lui Dumnezeu. (Efes.5:16)
15.Împărtăşirea şi altora cu fapta cât şi cu vorba despre Domnul Isus. Adevăratul membru al Bisericii lui Hristos, arde de nerăbdare să împărtăşească şi altora, fericirea pe care o trăieşte.(Matei5:13-16, Matei28:18-20, Mc.16:15-16, Fapte.1:8)
16.Practicarea dărniciei creştine. Creştinul adevărat, practică dărnicia creştină benevolă, fără impunerea din afară. (Maleahii3:10, Matei6:19-21, 2Cor.9:7)
17.Supunerea faţă de autoritatea şi disciplina Bisericii. Ucenicul lui Hristos se supune autorităţii Bisericii, şi la nevoie acceptă disciplina ei. (Evrei13:17)
În concluzie: În aceste două pagini, am încercat să vă prezint, cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu, o imagine, fidelă şi succintă, a omului care are calitatea de membru al Bisericii lui Hristos. Dacă vreţi, o oglindă în care ne putem privi adevărata noastră stare. În faţa unei oglinzi ai trei posibilităţi: Prima, este să pleci din faţa ei şi să uiţi îndată cum erai. Aceasta este atitudinea celor din Iacov1:23-24, şi nu ajută la absolut nimic. A doua, este să te înfurii pe oglindă, pentru că nu îţi arată ceea ce ţi-ai dori, la fel ca în povestea cu Albă ca zăpada. Nici această variantă nu te ajută cu nimic, ci dimpotrivă îţi face mai mult rău. A treia, este să pui mâna pe pieptene, haine, săpun şi să îndrepţi ceea ce se cere a fi îndreptat. Dacă faci parte din această categorie, fă-ţi timp să reflectezi mai adânc la cele de mai sus. Verifică, în lumina versetelor citate, dacă ai calitatea de membru al Bisericii lui Hristos şi îndreaptă ceea ce se cere a fi îndreptat.

Reclame

Posted on decembrie 3, 2011, in Predici scrise. Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: