Asemănări frapante între zilele lui Noe şi zilele noastre

Asemănări frapante între zilele lui Noe şi zilele noastre
În timp ce Titanicul se scufunda, cei din înalta societate, erau conduşi spre bărcile de salvare, pentru a-şi pune viaţa în siguranţă. În tot acest timp, unii din clasele sociale inferioare, crezând că a sosit momentul lor de glorie, au început să cotrobăiască prin cabinele părăsite ale bogătaşilor, achiziţionând tot felul de lucruri de valoare lăsate de către aceştia în urmă. Însă din păcate, nu au reuşit să se bucure prea mult de ele, deoarece în scurtă vreme au zăcut împreună cu preţioasele lor comori pe fundul atlanticului.
Trăim pe un mare vas plutitor, numit: pământ. Din toate părţile se zvoneşte că acesta îşi trăieşte ultimele clipe ale existenţei sale. Primim tot felul de semnale despre iminenţa sfârşitului lumii, nu numai din Biblie, ci chiar şi din partea oamenilor de ştiinţă. Este suficient să citeşti câteva articole despre: poluare, încălzire globală, criza energetică, dereglări climaterice sau catastrofe cosmice, ca să constaţi că există o mulţime de variante ale apocalipsei. Dar nici nu este necesar să citeşti pe internet, ca să-ţi dai seama că se întâmplă ceva rău cu planeta pe care trăim. Crizele financiare şi politice, înmulţirea viruşilor şi bolilor într-un ritm care face imposibilă lupta împotriva lor, degradarea standardelor morale sub orice limită, imposibilitatea de a mai face faţă fenomenului infracţional, sunt semnale că pământul se scufundă. Planeta îşi trăieşte ultimele sale clipe de existenţă.
Însă tragedia şi mai mare, este că în aceste condiţii, în loc să alergăm spre barca de salvare, pregătită de către Dumnezeu Însuşi pentru noi, alergăm prin toate cotloanele lumii acesteia, ca să mai adunăm nişte euro, dolari, bijuterii, titluri de proprietate, şi ne legăm strâns de ele, ca să fim siguri că ne vor trage direct în fundul iadului.
Oameni buni: nu este vremea de alergat din zori şi până-n noapte, după avere, faimă şi plăceri. Vine sfârşitul lumii! Alarmă de gradul zero! S.O.S. Cod roşu! Salvaţi-vă sufletele voastre! Dumnezeu îmi cere să strig din toată puterea aceste cuvinte, astfel încât să le audă şi surzii. Am datoria să prezint cu toată convingerea aceste realităţi, astfel încât să le vadă şi orbii. Trebuie să predic din toată inima şi sub călăuzirea Duhului Sfânt aceste lucruri, astfel încât să fie aduşi la viaţă cei morţi în păcatele lor. Sfârşitul lumii este aproape. Cel mai puternic argument pentru aceasta, este oferit de cuvintele domnului Isus în care a afirmat că zilele dinaintea sfârşitului vor fi foarte asemănătoare cu zilele dinaintea potopului: ,,Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.” (Matei 24:37-39) Niciodată nu a existat o asemănare mai mare între vremea dinaintea potopului şi vremurile noastre.
Veniţi cu mine în continuare să urmărim, din Cuvântul lui Dumnezeu câteva asemănări frapante între zilele lui Noe şi zilele noastre.
1.Explozia demografică (Genesa 6:1 -Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului)
În ultimii şaizeci de ani populaţia globului a crescut într-un ritm fără precedent. Numărul locuitorilor pământului aproape s-a triplat. Să urmărim câteva date statistice: 1950: 2,7 miliarde, 1987: 5 miliarde, 1990: 6 miliarde, 2009: 6,8 miliarde, 31 Octombrie 2011: 7 miliarde. În fiecare an la numărul populaţiei se mai adaugă aproximativ 75 milioane. Specialiştii spun că în următoarele şase decenii populaţia pământului va exploda, crescând la 9.5 miliarde, în 2075. Fără schimbări drastice, nu vor rămâne însă suficiente resurse pentru a satisface nevoile primare ale oamenilor precum: apă, hrană, energie şi adăpost, avertizează un studiu intitulat „Populaţia: O planetă, prea mulţi oameni”. Schimbările climatice vor adăuga stres în plus asupra resurselor, ceea ce va duce la un miliard de oameni care se vor muta din regiuni inospitaliere. Miliarde de oameni vor suferi de foame, sete şi vor trăi în condiţii mizerabile, ceea ce va duce la conflicte civile. Raportul, alcătuit cu ajutorul a 70 de ingineri din întreaga lume, prezintă o serie de obiective de inginerie care să ajute lumea să scape de dezastru şi face apel la o iniţiativă globală de inginerie, care să rezolve problemele de energie, apă, hrană, urbanizare şi finanţe. Soluţiile de inginerie precum reducerea consumului de energie, stocarea îmbunătăţită a alimentelor şi extragerea apei din stratul acvifer ar putea permite Pământului să susţină o populaţie de 9,5 miliarde, spune dr. Tim Fox, principalul autor al studiului.

(Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/dezastru-prin-suprapopulare-populatia-terrei-creste-cu-75-de-milioane-de-oameni-pe-an_791352.html#ixzz1lfskvSQK)

Cert este faptul că ,,explozia demografică” a devenit ,,problema demografică”. Experienţa potopului ne învaţă că atunci când se întâmplă aceasta suntem aproape de judecata lui Dumnezeu.
2.Amestecul poporului lui Dumnezeu cu lumea. (6:2)
Fără a enumera toate interpretările teologice ale semnificaţiei expresiei ,,fiii lui Dumnezeu” din Genesa 6, ideea clară care poate fi subliniată este aceea că poporul lui Dumnezeu s-a amestecat cu lumea. Chiar de la Adam şi Eva pot fi identificate două linii genealogice distincte una de cealaltă: cea a fiilor lui Dumnezeu prin Set, şi cea a fiilor oamenilor prin Cain. Aceste două genealogii rămân distincte o vreme dar se amestecă între ele înainte de potop. Dumnezeu nu este atât de supărat pe fiii oamenilor, cât pe faptul că până şi poporul Său şi-a pierdut identitatea, amestecându-se cu lumea. Primii responsabili pentru judecata lui Dumnezeu prin potop sunt fiii lui Dumnezeu. ,,Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales.” (Gen.6:1-2) Însă din potop sunt salvaţi doar cei care au rămas loiali lui Dumnezeu. Lumea creştină, în care trăim, poate fi caracterizată, cel mai bine prin amestecul Bisericii cu lumea. Biblia vorbeşte despre apostazia şi lepădarea de credinţă a zilelor din urmă. ,,Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.” (2Tim.3:1-5) Comentatorii Scripturii susţin că aici Pavel nu se referă la cei din lume, că ei din totdeauna au fost aşa, ci la cei din biserică. Niciodată trufaşii, neânfrânaţii, clevetitorii, obraznicii, împătimiţii şi formaliştii nu au avut trecere mai mare prin biserici ca şi astăzi. A fi creştin adevărat a devenit ceva excentric, dubios şi nelalocul lui. Este nevoie mai mult ca oricând de creştini adevăraţi care să ne arate ce înseamnă normalitate într-o lume întoarsă cu susul în jos.
3.Preocupare excesivă pentru plăceri şi lucruri materiale. (Mat.24:37-39)
Scopul principal al oamenilor de pe vremea lui Noe se reducea la a avea o casă confortabilă, un loc de muncă bine plătit, o nevastă frumoasă, nişte bani strânşi la ciorap pentru zile negre şi cam atât. Vi se pare cumva cunoscut? Aţi mai auzit pe undeva astfel de vorbe? La fel stau lucrurile şi astăzi: confort, avere şi plăceri; iată la ce se reduc toate preocupările zilnice ale oamenilor. Societatea postmodernă, în care trăim, este una materialistă şi ateistă. Nu există loc pentru Dumnezeu în schema concepţiilor ei de viaţă. Prin filosofiile umaniste pe care le propovăduieşte l-a întronat pe om ca stăpân absolut al universului. Religia este considerată ca fiind o reminescenţă a unor timpuri mai primitive. Dumnezeu este considerat un fel de ,,Manitou” din mitologia popoarelor indiene americane şi nu numai. Potopul demonstrează că atunci când înstrăinarea omului de Dumnezeu depăşeşte anumite limite impude de răbdarea divină, începe judecata lui Dumnezeu. Este greu de spus că a putut exista în istorie vreo perioadă mai păgânizată ca aceasta pe care o trăim.
4.Frica şi ruşinea de a te pune contra curentului.
Pe vremea lui Noe toate vânturile băteau într-o singură direcţie: gânduri rele, răutate, păcat. ,,Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” (Gen.6:5) Oamenii nu se mai puteau suferi între ei. Mintea lor era setată ca un program de calculator, de luni până duminică, într-o singură direcţie: ură, ceartă, dezbinare, cuvinte jignitoare şi violenţă. Vă rog să vi-l imaginaţi pe Noe care trebuia să lupte contra curentului. La şcoală toţi colegii lui copiau pe rupte, numai el trebuia să fie cinstit şi să scrie la examene doar ceea ce a învăţat. La serviciu, toţi colegii lui minţeau, se făceau că muncesc, şi furau tot ce le cădea la mână, numai el trebuia să spună adevărul cu orice preţ, să muncească cinstit şi să nu pună mâna pe nimic din ce nu era a lui. Toţi vecinii lui se distrau de minune, numai el timp de 120 de ani, afară de corabie şi potop n-a mai văzut nimic. Imaginaţi-vă lupta pe care o avea de dat Noe cu sine însuşi şi cu ceilalţi. Niciodată n-a plouat pe faţa pământului. Încercaţi să-l auziţi întrebându-se în momentele sale de criză: Oare va ploua? N-o să mă fac de râs? Oare va veni potopul? N-o să mă fac de circul lumii cu toată ,,huiduma” aceasta de corabie? Nu cumva m-am ţicnit? Oare nu cumva am luat-o razna? N-ar fi indicat să-mi fac un control ,,psiho”? Vai de multe ori mi-am pus şi eu astfel de întrebări. Să lupţi contra curentului nu este un lucru uşor. Să râdă toţi de tine nu este chiar atât de amuzant. Credeţi că n-au fost pe vremea lui Noe destui oameni care simpatizau cu ideile sale? Credeţi că n-au fost destui care ar fi intrat cu el în corabie? Dar le-a fost frică de gura lumii. Au zis: dacă nu vine potopul cum mai ieşim noi între oameni?… şi au mai zis ca şi cei de astăzi: ce-o să se întâmple cu toată lumea se va întâmpla şi cu noi. Dar să nu uităm un lucru: faptul că cei mai mulţi oameni merg într-o anumită direcţie nu garantează faptul că direcţia respectivă este şi bună. Pe vremea lui Noe cei mai mulţi au fost înecaţi de ape. Pe vremea călătoriei lui Israel prin pustie, cei mai mulţi au pierit în pustie: din 600 000 de bărbaţi ieşiţi din Egipt, în Canaan au intrat doar 2. Domnul Isus ne avertizează: ,,Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi Sunt cei ce intră pe ea. Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini Sunt cei ce o află.” (Mat.7:13-14)
5.Corabia de salvare.
Atât pentru vremea lui Noe cât şi pentru astăzi, Dumnezeu a pregătit o corabie de salvare. ,,Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) Găsim cel puţin trei asemănări între corabia salvării adusă prin Domnul Isus şi corabia lui Noe:
1.1.Această corabie este deschisă pentru oricine. Dupăcum pe Noe îl găsim în 2 Petru 2:5 propovăduind tuturor celor din vremea lui, şi astăzi mântuirea este pentru ,,oricine” crede în Domnul Isus.
1.2.Această corabie trebuie propovăduită de cei salvaţi. Dupăcum Noe ca beneficiar al salvării lui Dumnezeu, avea datoria de a o propovădui şi altora, tot aşa şi noi, ca beneficiari ai mântuirii primite prin Domnul Isus, avem datoria de a o propovădui şi celor din jur
1.3.Această corabie nu-i la modă, dar este eficientă. Analizând dimensiunile corabiei lui Noe din Genesa, vom constata că aceasta nu avea forma sau design-ul unei navete spaţiale ca acelea născocite de creatorii de filme S.F., astfel încât să-i lase pe toţi cei care o văd cu gura căscată, la fel ca la o ceremonie de dezvelire a celui mai modern iaht construit vreodată. Dumnezeu putea ca prin simpla formă a corabiei să-i determine pe toţi oamenii să se înghesuie în ea. Dar acesta este modul diavolului de a lucra nu a lui Dumnezeu. Religiile atractive sunt prin Asia, Africa nu în creştinism. Chiar şi omul modern este atras mai mult spre practici orientale de factură spiritistă decât de creştinism. Acolo găseşti ,,corăbii” care izbesc privirea, temple, ritualuri şi practici interesante, şi vai multe dintre ele au fost introduse în creştinism pentru a-i da o formă mai atractivă. Nu-i nimic atractiv în a avea o religie a inimii, în loc de una a hainelor, formelor, templelor sau ritualurilor. Nu-i deloc interesant să umbli smerit cu Dumnezeu, în curăţie, în fiecare zi, începând din casa ta. Există mereu o tendinţă spre spectacular, spre lucruri ieşite din comun, spre lucruri care să impresioneze şi să încânte privirea. Dar cel mai spectaculos lucru este să fi în Hristos: corabia de salvare, şi El să fie în tine. Cea mai mare minune pe care o poate face un creştin este aceea de a-L purta pe Hristos în sine printre oameni, astfel încât cei din jur văzându-i viaţa să-L poată identifica în ea pe Hristos, şi să-I dea Lui slavă.
În concluzie: În aceste timpuri de pe urmă, îmi doresc să fiu un Noe. Vreau să rămân curat, fidel lui Dumnezeu, indiferent cât de mult ar creşte nivelul apostaziei. Doresc ca principala mea preocupare să fie dincolo de aspecte ce ţin de lumea materială. Cer de la Dumnezeu putere să lupt împotriva curentului de răutate, păcat, materialism, şi înstrăinare de Dumnezeu. Vreau să fiu un propovăduitor neobosit al Domnului Isus, dar mai mult decât atât doresc să-L port în mine printre oameni. Şi mă mai rog ca Dumnezeu să ridice mulţi oameni ca şi Noe, spre Proslăvirea numelui Său şi spre mântuirea multor suflete din pierzare.

Reclame

Posted on februarie 7, 2012, in Predici scrise. Bookmark the permalink. 2 comentarii.

  1. domnul sa te binecuvinteze.

  2. Mulţumesc, şi pe tine la fel.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: