Irod Antipa: un om în cumpănă

Marcu 6: 14-29

Fiul lui Irod cel Mare, Irod Antipa domneşte după moartea tatălui său, peste Perea şi Galileea, fiind desemnat la tron chiar de către împăratul Romei. Domnia lui se extinde vreme de peste patruzeci de ani, începând cu perioada imediat următoare naşterii lui Isus. Era cel mai inteligent fiu al lui Irod cel Mare, dar în acelaşi timp şi cel mai viclean. La el s-a referit Domnul Isus când a zis: ,,Duceţi-vă şi spuneţi vulpii aceleia..” (Lc.13:32) În timpul procesului condamnării la moarte al Domnului Isus, Irod nu-şi asumă responsabilitatea acordării sentinţei, şi Îl trimite înapoi la Pilat. După moartea protectorului său Tiberius, Irod se duce la Roma să ceară sprijin politic noului împărat roman Caligula. Acesta nu încuviinţează ci îl exilează în Galia, unde îşi găseşte sfârşitul.
1. Cumpăna.
Pe de-o parte, cel puţin pentru o vreme, Irod avea o deosebită stimă şi consideraţie faţă de Ioan Botezătorul, îl ştia om neprihănit şi sfânt. Avea o teamă reverenţioasă faţă de autoritatea profetică a acestuia. În virtutea statutului său de rege, îi asigura protecţia în faţa tuturor celor care îi doreau răul. Când Ioan predica, Irod nu-l asculta doar din politeţe sau curtoazie, ci cu plăcere. De multe ori, era atât de pătruns în suflet de mesajul profetului încât era aproape gata să facă voia lui Dumnezeu.
Pe de altă parte, acelaşi Irod, s-a despărţit de soţia sa, deoarece a fratelui său era mai interesantă. Şi-a sacrificat nevasta, familia, fratele, din pricina poftelor sale personale nestăpânite. A cedat în faţa presiunilor Irodiadei, schimbându-şi treptat atitudinea faţă de Ioan Botezătorul şi aruncându-l până la urmă în temniţă. Nu s-a dat înapoi de la nici o ocazie de băutură, petreceri şi dansuri. Îşi delecta privirea holbându-se la femeia dezmăţată care îl provoca printr-o îmbrăcăminte indecentă şi prin mişcări senzuale, având în acelaşi timp mintea îmbibată cu alcool. Când pofta cărnii a început să i se aprindă, iar mintea să i se scurtcircuiteze, l-a luat gura pe dinainte, aruncând în dreapta şi-n stânga cu bani, promisiuni şi jurăminte. Când în sfârşit şi-a dat seama că a întrecut cu mult măsura, şi că era pe punctul de a săvârşi o crimă de neimaginat, n-a avut suficientă smerenie pentru a se întoarce din nebunia lui cu picioarele pe pământ, ci condus de mândrie şi de ochii celor de faţă, a poruncit tăierea capului lui Ioan Botezătorul.
Vai cât de mulţi oameni din zilele noastre trăiesc în aceeaşi cumpănă ca a lui Irod Antipa. Pe de-o parte, le place să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. La ei radioul merge non-stop pe muzică creştină. Sunt în temă cu cei mai în vogă evanghelişti ai momentului, fiind dispuşi să poarte chiar anumite descuţii pe teme spirituale. Unii din ei ajung chiar să fie adânc răscoliţi de Cuvântul lui Dumnezeu. Alţii chiar au ridicat o mână la un serviciu divin de evanghelizare s-au chiar au devenit membri într-o anumită biserică. Însă pe de altă parte, aceiaşi oameni, sunt gata să-şi sacrifice familia, prietenii, sănătatea, locul de muncă, pentru plăcerile lor personale. În societatea în care trăim infidelitatea în căsătorie este la ordinea zilei. Cazul clasic al lui Irod: El bogat iar ea frumoasă, este considerat ca fiind ceva la ordinea zilei. Astfel de cupluri, stau mai tot timpul pe ecranele de televiziune, dând tonul la dezintegrarea moralei creştine. Oamenii nu se dau înapoi de la băutură, distracţii, petreceri şi femei, începând de la preşedintele ţării şi până la măturătorul de pe stradă. Băutura a fost şi rămâne în continuare cauza celor mai multor: crime, accidente, acte de voilenţă, tâlhării şi nenorociri. Ce să mai spunem despre ,,spălatul ochilor” privind asupra trupului altuia. Moda vestimentară are ca principală preocupare descoperirea de noi posibilităţi pentru a scoate mai mult în evidenţă natura sexuală a trupului. Televiziunile nu mai concep nici măcar emisiunile informative, fără o prezentatoare sau moderatoare senzuală care să asigure creşterea rating-ului. Ce să mai vorbim despre talk-shourile în care femeia stă pe scaun în fustă mini, picior peste picior, vorbind cu mare dezinvoltură, în timp ce operatorul coboară camera până la podea spre a surprinde cât mai clar ceea ce filozofia lumii acesteia defineşte ca valoare. Despre reclame, filme şi emisiuni cu diverse tipuri de bulinuţe nici măcar nu are sens să mai vorbim. Problema mare este că ,,fraţi de ai noştri” sau simpatizanţi ai bisericilor noastre, îşi ,,spală ochii” în astfel de ape otrăvite, apoi ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, pun mâna pe Biblie, se roagă, vin la Biserică şi se miră că lor Dumnezeu nu le vorbeşte, nu le răspunde la rugăciuni şi că nu au putere să I se dedice cu adevărat. Alţii mai au şi curajul să spună că pe ei nu-i afectează cu nimic aceste lucruri, şi o fac cu atâta convingere de îţi vine să-l compătimeşti pe sărmanul Iov, că el n-a reuşit astfel de performanţe spirituale, ci a fost nevoit să facă legământ cu ochii lui. Nu ştiu câte canale TV existau pe vremea lui Iov, nici cât de răspândită era pornografia pe acea vreme, dar sunt convins că astăzi avem nevoie, mai mult ca oricând, de legăminte ferme de a ne păstra curaţi, ca să nu ni se întâmple ce i s-a întâmplat lui Irod.
2.Motivele pentru care Irod a stat în cumpănă.
1.1.Motive morale. ,,căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi Sfânt; îl ocrotea, şi, când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta cu plăcere.” (Mc.6:20) Irod era prins între Voia lui Dumnezeu şi Irodiada. Avea argumente pro şi contra pentru fiecare din cele două opţiuni. Dumnezeu îl chema la sfinţenie, iar firea la păcat. Problema lui Irod era una de natură morală. Dacă Irod ar fi reflectat mai profund la consecinţele nefaste ale păcatului cu siguranţă că ar fi ales mai bine. Dar se pare că unii oameni sunt exact ca fiul risipitor, şi nu realizează grozăvia păcatului până când nu-şi cheltuiesc ultimul bănuţ cu femeile desfrânate şi până când nu ajung în zdrenţe şi să mănânce lături ca şi porcii. Unii sunt ca îndrăcitul din Gadara, şi până când satana nu-i leagă cu lanţuri, până nu-i duce să doarmă în cimitir, până nu le pune în mână un ciob de sticlă ca să-şi taie carnea sau venele, nu strigă după ajutor. Astfel se face că în jurul lui Isus, s-au strâns oamenii de cea mai joasă speţă morală: vameşi, păcătoşi şi prostituate, deoarece aceştia au conştientizat cel mai bine grozăvia păcatului. Cel mai indicat este să nu aşteptăm până diavolul ne face viaţa zob, ci să ne-o predăm cu totul Domnului. Cu cât mai repede cu atât mai bine.
1.2.Motive teologice. ,,Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârşite de Isus, şi sta în cumpănă, neştiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morţi; alţii ziceau că s-a arătat Ilie; şi alţii ziceau că a înviat vreun prooroc din cei din vechime. Dar Irod zicea: „Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare acesta, despre care aud astfel de lucruri?” Şi căuta să-L vadă. .” (Lc.9:7) Dacă în situaţia precedentă Irod nu ştia ce să facă, de data aceasta nu ştia ce să creadă. Problema lui era una teologică. Întrebarea care il tulbura era aceasta: ,,Cine este Isus?” Dacă data trecută a avut de a face cu prorocul lui Isus, de data aceasta avea a face cu Isus Însuşi. Un lucru este clar: N-ai cum să părăseşti păcatul, până când nu şti cine este Isus. Pavel a avut putere să renunţe la toate ,,câştigurile lumii acesteia” doar atunci când L-a cunoscut pe El. (Filip.3) Dar Irod ştia câteva lucruri despre Isus. A auzit că Isus face minuni, şi chiar căuta să-L vadă ca să facă şi pentru el una. Iată că vine şi ziua în care lui Irod i se oferă ocazia să stea faţă în faţă cu Isus. ,,Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult; căci de mult dorea să-L vadă, din pricina celor auzite despre El; şi nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări; dar Isus nu i-a răspuns nimic. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii stăteau acolo, şi-L pîrau cu înfierbîntare. Irod, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ; şi, după ce şi-a bătut joc de El, şi L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod şi Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte.” (Lc.23:8-12) Irod îi pune o serie de întrebări lui Isus, iar în mod straniu Isus tace. De ce tace Isus? Isus tace deoarece Irod a pus întrebarea greşită. Irod a întrebat: ,,Faci o minune şi pentru mine?” Însă noi ştim că în cadrul procesului condamnării Sale la moarte Isus a răspuns doar la o singură întrebare:,,Eşti Tu Fiul lui Dumnezeu?” Aceasta este întrebarea corectă pe care trebuie să o pună orice om care se apropie de Isus. Domnul Isus nu discută cu cei vicleni care se apropie de El doar ca să participe la un spectacol interesant de înmulţire a pâinilor sau de vindecare a bolilor. El vorbeşte şi se descopere celor care Îl caută pe El, şi sunt gata să Îl primească în viaţa lor ca Fiu al lui Dumnezeu, Împărat şi Stăpân. Cei care caută un Isus slugă, sau care să îi facă să se distreze au greşit adresa. Sfârşitul lui Irod a fost unul tragic deoarece a irosit momentul vieţii sale în care L-a avut în faţă pe Fiul lui Dumnezeu, şi în loc să caute să-L cunoască, a dorit să mai participe încă la un spectacol, de data aceasta nu unul de strip-tease ci unul religios. A participa la un spectacol religios nu ajută cu nimic mai mult decât a participa la unul într-un club de noapte. Spectacolul vine, trece iar inima rămâne tot goală. Singurul lucru care o poate schimba este relaţia cu Domnul Isus Hristos.
3.Cunoaşterea lui Dumnezeu te scoate din cumpănă.
Pentru că lucrul acesta nu s-a întâmplat în cazul lui Irod, suntem nevoiţi să apelăm la alte exemple. Cred că exemplul cel mai potrivit este cel al lui Iosif. Avem multe asemănări cu cazul lui Irod: aceeaşi Irodiadă, aceleaşi forme senzuale ale trupului, acelaşi spectacol de strip-tease, acelaşi sânge pulsând cu putere în trupul tânăr şi plin de viaţă. Şi totuşi ceva este foarte diferit: Iosif Îl cunoştea pe Dumnezeu. ,,După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi a zis: Culcă-te cu mine! El n-a voit şi a zis nevestei stăpânului său: Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, în afară de tine, pentru că eşti nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce şi să se împreuneze cu ea. Într-o zi, pe când intrase în casă ca să-şi facă lucrul, şi pe când nu era acolo nici unul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină, zicând: Culcă-te cu mine! El i-a lăsat haina în mână şi a fugit afară din casă.” (Gen.39:7-12) Din aceste rânduri străbat peste milenii până astăzi, două minunate adevăruri: În primul rând, părtăşia cu Dumnezeu este atât de minunată încât pentru a o păstra, merită să sacrifici orice, chiar şi o noapte cu Irodiada. Doar cei care-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat au putere în faţa ispitei să spună: ,, Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” În al doilea rând, este mai preferabil să stai în puşcărie cu Domnul, decât în voiaj de adulter cu Irodiada.
În concluzie:
Marea trezire spirituală pe care o aşteptăm, va veni atunci când în primul rând ,,pocăiţii” nu vor mai sta în cumpănă. Când în fiecare dintre noi se va vedea: spiritul lui Iosif în lupta cu poftele trupeşti, statornicia celor trei tineri din Babilon în faţa compromisurilor, hotărârea lui Daniel în ce priveşte sfinţenia, sacrificiul lui Moise în ce priveşte lucrurile din lume şi dedicarea lui Pavel în ce priveşte cunoaşterea lui Hristos. Să căutăm, ca Pavel, să-L cunoaştem mai mult pe El, deoarece aceasta este principala resursă care ne va ţine departe de păcat. Cine a gustat şi a văzut ce bun este Domnul, şi ce dulce este dragostea Sa, nu se mai întoarce la roşcovele porcilor. ,,Doamne ajută-ne să ne îndrăgostim tot mai mult de Tine, şi cu fiecare zi ce trece să ne minunăm tot mai mult de frumuseţea Ta, şi păzeşte-ne neântinaţi de lume!”

Reclame

Posted on februarie 8, 2012, in Predici scrise. Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: